Jazz Society

c/o Bo Naess    Vikingagatan 11 113 42  Stockholm
Org.nr 802013-4147 plusgiro  439 72 43-9   Swish 1230576892
Tel. 08-30 98 16 epost: jazzsociety1948@gmail.com

Föreningens ändamål

– att bland medlemmarna utveckla intresset för och

   sprida kännedom om jazzmusik och dess historia

Föreningens verksamhet

-föredrag om alla former av jazz på skiva, radio och nätet presenteras av medlemmar
och gäster

-frågesport


-skivor och böcker till försäljning


-vi träffas 8 kvällar per termin


-KORT SAGT – VI SPISAR JAZZ

Innan du bestämmer dig för att bli medlem kan du sitta in någon kväll
och se om du trivs med vad vi gör

Historik

 Den 1 november 1945 satt som vanligt fyra unga män på Lidingö och och spisade från USA nyinkomna jazzplattor. Man kom då på att man skulle starta en spisarklubb, Lidingö Diskotekclub. Ingemar Andersson, Stig Allander, Lars-Magnus Carlén och Sune Johansson, var de fyra instiftama till klubben. Medlemsantalet växte under de närmaste månaderna med andra jazzintresserade, ofta även musicerande, lidingögrabbar och man var snart mogna att anta stadgar och formulera klubbens ändamål:

”Klubbens ändamål är att sprida kännedom om jazzen och dess utövare, samt att visa att jazz inte bara går att dansa efter utan även går att lyssna på, och att den ungdom som är dess beundrare inte är sämre än de, som beundra annan musik”.

Till att börja med träffades man i hemmiljö, ofta hos Sune Johansson, som hade tillgång till den bästa grammofonutrustningen – vevgrammofon med elektrisk pickup. Med stigande medlemsantal måste man skaffa en lokal – Stureborgen (nuvarande Sturegården) på Lidingö.

1947 ändrades klubbens namn till Jazz Society Club, senare förkortat till Jazz Society.